Badania marketingowe – badania preferencji konsumentów

Badania preferencji konsumentówCelem badań preferencyjnych jest dostarczenie wiedzy Zamawiającemu na temat potrzeb i motywów rynków konsumenckich w zakresie atrubutów oferowanych produktów lub usług. Uzyskane informacje pozwalają nam na dopasowanie (lub opracowanie w przypadku nowych produktów/ usług) oferowanych usług/ produktów do określonej grupy celu, dzięki czemu przedsiębiorstwo może skutecznie reagować na potrzeby rynkowe. Często w badaniach preferencyjnych zastosowanie mają podstawowe pytania analizy segmenacyjnej tj. kto, kiedy, jak, z kim/ w jakich warunkach,jak długo, dlaczego dokonuje zakupów danego produktu. W przypadku, braku wsytępowania interesujących nas zachowań konsumenckich, koncentrujemy się na przyczynach i barierach rozwoju prouktu/ usługi. Analogiczna procedura postępowania obowiązuje w przypadku badasń B2B. Bez względu na rynek docelowy, podczas realizacji każdego projektu badania, zawsze bierzemy pod uwagę: profil Zamawiającego, bezpośrednie otoczenie marketingowe i rynkowe oraz strukturę socjo-demograficzną.
Badania preferencyjne realizujemy wykorzystując jakościowe oraz ilościowe techniki zbierania danych.