Badania rynku a identyfikacja nisz rynkowych w czasach recesji