Badania terenowe

Badania marketingowe – badania terenowe

Specjalizujemy się pozyskiwaniu danych pierwotnych (z pierwszej ręki) wg technik:

a) door to door B2C – wywiad bezpośredni w lokalu konsumenta

b) door to door B2C – wywiad bezpośredni z siedzibie klienta

c) traffic – ankieta w przejściach ulicznych, ciągach komunikacyjnych np. patelnia k. stacja metra, itp.

d) pogłębiony wywiad środowiskowy

e) pomiar ruchu pieszych z wykorzystaniem fotokomórek oraz klikerów

f) ankieta przy kasie na terenie galerii, itp.

Narzędzia kontroli jakości:

a) zapis zdjęciowy pracy ankietera w terenie

b) historia tras/ wizyt wg GPS (dokładność do 5m, logi do serwera co 30 sekund

c) kontrola fizyczna przeprowadzonych ankiet przez niezależnych kontrolerów