Badanie chłonności rynku vs. badanie pojemności rynku