Category: Warto wiedzieć

02

cze2011

Badanie stron internetowych

0    
2 czerwca 2011
„Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz” to maksyma, która w przeciągu ostatnich lat z roku na rok zyskuje na popularności. Dziś każdy przedsiębiorca zakładający firmę i myślący perspektywicznie w początkowe koszt założenia firmy wpisuje zaprojektowanie strony www. Nie ma już bowiem możliwości by funkcjonować na ... Czytaj więcej

31

maj2011

Badania ewaluacyjne

0    
31 maja 2011
Historia badań ewaluacyjnych rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, na początku lat 60 XX wieku. Impulsem do rozwoju tego typu pomiarów był wzrost wydatków na opiekę społeczną. W owym okresie uruchamiano mnóstwo programów mających na celu usprawnić funkcjonowanie publicznego sektora społecznego. Niestety zabrakło koordynacji, refleksji nad wdrażaniem poszczególnych projektów ... Czytaj więcej

06

maj2011
W dostępnej literaturze poświęconej zastosowaniu badań marketingowych można znaleźć dość obszerne artykuły na temat modeli postępowania nabywców zarówno dóbr inwestycyjnych, jaki i konsumpcyjnych. Owe konstrukty poświęcone są analizie czynników determinujących zakup oferowanych produktów i bardzo często wykorzystywane są do realizacji badań marketingowych. Zarówno w przypadku rynków inwestycyjnych, jak ... Czytaj więcej

05

maj2011
Pojęcia: pojemność i chłonność rynku podobnie, jak kategorie: popyt i podaż są konstruktami ekonomicznymi (dotyczą jednak nieco szerszego spektrum). Są to miary rynku, które bez problemu podawane są pomiarom ilościowym. Przedmiotem niniejszego artykułu będą właśnie metody umożliwiające badanie dwóch, ... Czytaj więcej

05

kw.2011
Raporty z przeprowadzonych badań marketingowych stanowią uwieńczenie procesu badawczego, a przede wszystkim są najważniejszym elementem zainteresowania zleceniodawcy. Prezentacja wyników badań marketingowych przybiera różne formy, przede wszystkim formę pisemną, ale także prezentacje power point, graficzne prezentacje wyników, oraz formę ustną. Dlaczego tak ważne jest stworzenie jasnego ... Czytaj więcej

16

mar2011

Etnografia a badania rynku

0    
16 marca 2011
Etnograficzne badania rynku opierają się przede wszystkim na obserwacji uczestniczącej, bezpośredniej, ale nie tylko. Podejście etnograficzne to metoda bardzo syntetyczna, zbierająca dane na różne sposoby. Podczas realizacji owego badania rynku wykorzystywane są: analizy dokumentów, przedmiotów będących wytworem osób badanych nagrania ... Czytaj więcej