Category: Warto wiedzieć

20

lut2011
Badania segmentacyjne, jak sama nazwa wskazuje mają na celu wyodrębnienie istotnych grup konsumentów danego produktu lub usługi. Sama kategoryzacja konsumentów pod względem przypisanych kryteriów nie jest prosta i wymaga zastosowania zaawansowanych technik analizy statystycznej, nie wspominając już o przeprowadzeniu badania na próbie od n-1000 wzwyż ... Czytaj więcej

20

lut2011
Do badań rynku wykorzystywane są różne metody, wśród nich sięga się także po metody jakościowe. Stosuje się ją w celu lepszego poznania klienta. Do metod jakościowych należą techniki projekcyjne, które wykorzystywane są w sytuacjach, gdy chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę myśli konsument, a o czym ... Czytaj więcej

20

lut2011
Jedną z metod badawczych mających szerokie zastosowanie w badaniach marketingowych jest technika conjoint. Metoda sama w sobie polega na dekompozycji całościowej użyteczności produktu na użyteczności cząstkowe, przynależne do poszczególnych atrybutów, od najbardziej istotnych do najmniej istotnych. Celem metody jest uzyskanie informacji o najbardziej pożądanej konfiguracji ... Czytaj więcej

20

lut2011
Na początku warto zacząć od analizy samego zapytania odnośnie wyceny badania przesłanego przez klienta. Jeżeli stwierdzamy ewidentne różnice wynikające z tytułu samego zapytania, a jego treści to należy skonfrontować nasze stanowisko ze stanowiskiem zainteresowanego. Pomagając firmie zainteresowanej badaniem, tak naprawdę pomagamy sobie. Przyjmijmy, że realizujemy badanie rynku ... Czytaj więcej

20

lut2011
Jedną z wielu potrzeb informacyjnych jakie Zamawiający badanie chce uzyskać są dane odnośnie zachowań konsumenckich. Wyniki badania powinny zatem dostarczyć odpowiedzi na pytania: - co konsumenci kupują ? - kto dokonuje zakupu? konsument czy klient ( pamiętajmy, że konsument nie musi być klientem), - gdzie dokonywany jest zakup? - dlaczego konsumenci kupują ... Czytaj więcej

20

lut2011
Wybór metody badawczej zależy od problemu badawczego a zwłaszcza od tego jakie informacje zlecający chce uzyskać. Metody badawcze możemy podzielić na dwie grupy (badania jakościowe i ilościowe), jednak w poniższym artykule skupimy się jedynie na tej pierwszej grupie. W badaniach jakościowych analiza danych jest bardzo subiektywna, ... Czytaj więcej