Omnibus CATI B2B TOP 10 Miast Polski

Omnibus CATI B2B TOP 10 Miast Polski

2023-07-15 - 2023-08-10 Cały dzień
VENUE 1
Address: Wroclaw, Kazimierza Wielkiego 15

Tematyka badania Omnibus CATI B2B TOP 10

W badaniu omnibusowym CATI B2B umieszczamy pytania wg preferencji Zleceniodawcy

Zalety badania:

  • najniższa cena na rynku
  • wysoka jakość zebranych danych

Grupa celu:

Właściciele firm/ prezesi/ CEO/ dyrektorzy zarządzający/ osoby decyzyjne

Profil firm:

Usługowo-handlowe/ produkcyjne

Zatrudnienie: 50+

Próba badawcza/ liczba wywiadów CATI B2B:

N-320

Rozkład próby/ wywiadów:

bbs

 

 

 

Lokalizacja firm:

TOP 10 miast Polski pod względem liczby ludności

Data rozpoczęcia:

15.07.2023

Data zakończenia:

10.08.2023

Ostateczna data dostarczenia pytań przez Zamawiającego:

10.07.2023

Maksymalna liczba pytań w ankiecie (dla wszystkich zleceniodawców)

do 25

Technika zbierania danych:

CATI B2B

Format dostarczony danych

Raport tabelaryczny w formacie .xls/ .spv (analizy ilościowe + graficzna reprezentacja danych)

Raport opisowy z wnioskami i rekomendacjami w formacie .doc, .pdf, .pptx – odpłatny na życzenie

Cennik pytań:

3 pytania ilościowe/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 10 500 zł netto

do 6 pytań ilościowych/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 18 000 zł netto

każde dodatkowe 3 pytania ilościowe wg cennika

Dodatkowe 1 pytanie jakościowe: 5000 zł netto (w cenie analiza jakościowa)

W cenie badania dodatkowo 6 pytań metrykowych: miasto, forma prawna, zatrudnienie w przedsiębiorstwie, profil przedsiębiorstwa, staż rynkowy, zasięg działalności (lokalny/ regionalny/ ogólnopolski/ europejski/ globalny)

Uwagi:

Zastrzegamy sobie prawo przejmowanie zleceń wg kolejności zgłoszeń.

kontakt w sprawie badań: info@cebris.pl