Omnibus CATI próba N-1000 mieszkańców Polski

Omnibus CATI próba N-1000 mieszkańców Polski

2023-06-26 - 2023-07-10 Cały dzień
VENUE 1
Address: Wroclaw, Kazimierza Wielkiego 15

Zalety badania:

  • najniższa cena na rynku
  • 100% wywiadów zrealizowanych na bazie telefonów komórkowych
  • wysoka jakość zebranych danych

Lokalizacja badania:

Próba ogólnopolska

Data rozpoczęcia:

26.06.2023

Data zakończenia:
10.07.2023

Ostateczna data dostarczenia pytań przez Zamawiającego:

20.06.2023 lub wg kolejności zgłoszeń

Maksymalna liczba pytań w ankiecie dla wszystkich Zleceniodawców:

do 25

Technika zbierania danych:

CATI

Próba badawcza:

N- 1000 (Zamawiający ma możliwość wybory n-próby)

Rozkład próby: K-55/M-45

Uwagi: wiek respondenta: 18- 65 lat

Parametry statystyczne:

Poziom ufności: 98%, błąd max. 5%

Format dostarczony danych

raport tabelaryczny w formacie .xls/ .spv

 

Cennik pytań dla próby N-1000

3 pytania ilościowe/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 7000 zł netto

do 6 pytań ilościowych/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych:12000 zł netto

każde dodatkowe 3 pytania ilościowe wg cennika

1 pytanie jakościowe: 5000 zł netto

W cenie badania pytania metrykowe: miasto, płeć, grupa wiekowa, wykształcenie, status zawodowy, liczba domowników w gospodarstwie domowym

Uwagi:

Zastrzegamy sobie prawo przejmowanie zleceń wg kolejności zgłoszeń.

kontakt w sprawie badań: info@cebris.pl