Omnibus CATI próba N-2000 mieszkańców Polski Start: 5 listopada 2016

Omnibus CATI próba N-2000 mieszkańców Polski Start: 5 listopada 2016

2016-11-05 - 2016-11-24 Cały dzień
VENUE 1
Address: Wroclaw, Kazimierza Wielkiego 15

Zalety badania:

  • najniższa cena na rynku
  • 100% wywiadów zrealizowanych na bazie telefonów komórkowych
  • wysoka jakość zebranych danych

Lokalizacja badania:

10 największych miast Polski oraz 32 miasta na prawach powiatu ( 3 miasta śląskie, 1 miasto opolskie, pozostałe województwa po 2 miasta)

Data rozpoczęcia:

5 listopada 2016

Data zakończenia:

24 listopada 2016

Ostateczna data dostarczenia pytań przez Zamawiającego:

28 października 2016 lub wg kolejności zgłoszeń

Maksymalna liczba pytań w ankiecie:

do 25

Technika zbierania danych:

CATI

Próba badawcza:

N- 2000/N-1100 (Zamawiający ma możliwość wybory n-próby)

Rozkład próby: K-55/M-45

Uwagi: wiek respondenta: 18- 65 lat

Parametry statystyczne:

Poziom ufności: 98%, błąd max. 5%

Format dostarczony danych

raport tabelaryczny w formacie .xls/ .spv

 

Cennik pytań dla próby N-2000

3 pytania ilościowe/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 6900 zł netto

do 6 pytań ilościowych/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 13500 zł netto

każde dodatkowe 3 pytania ilościowe wg cennika

1 pytanie jakościowe: 6000 zł netto

Cennik pytań dla próby N-1100

3 pytania ilościowe/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 3800 zł netto

do 6 pytań ilościowych/ skale odpowiedzi 0-1, Likert, wielokrotny wybór do 5 zmiennych: 7500 zł netto

każde dodatkowe 3 pytania ilościowe wg cennika

1 pytanie jakościowe: 4000 zł netto

W cenie badania pytania metrykowe: miasto, płeć, grupa wiekowa, wykształcenie, status zawodowy, liczba domowników w gospodarstwie domowym

Uwagi:

Zastrzegamy sobie prawo przejmowanie zleceń wg kolejności zgłoszeń.

kontakt w sprawie badań: info@cebris.pl