Jakość wyników badań marketingowych a funkcjonowanie przedsiębiorstwa