Badania marketingowe

Profesjonalnie przeprowadzone badania marketingowe są nieocenionym źródłem informacji dzięki, którym podejmowanie decyzji biznesowych staje się łatwiejsze a co najważniejsze bardziej trafne. Badania pomagają w budowaniu długofalowej strategii rozwoju firmy oraz dostarczają wskazówek mogących być inspiracją dla nowych pomysłów. Poprawnie wykonane analizy rynkowe pozwalają być zawsze o krok przed konkurencją co w dzisiejszej gospodarce wolnorynkowej jest kluczem do sukcesu. Zastosowanie badań marketingowych jest nieograniczone. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań marketingowych na stronie głównej

Badania rynku

Celem badań jest dostarczenie kluczowych informacji o czynnikach wpływających na kształtowanie się mechanizmów rynkowych, jak i zależnościach pomiędzy nimi np. cena vs. popyt. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, przedsiębiorstwa dysponujące danymi o rynku zazwyczaj osiągają pozycje lidera w branży. Informacje płynące z wyników badań rynku zaraz po zasobach ludzkich są drugim czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach skutecznie i efektywnie zarządzana organizacja wymaga przejrzystej i profesjonalnie opracowanej strategii, a bez informacji o rynku oraz uwarunkowaniach jest to niemożliwe.

Adnotacja dot. liczebności prób badawczych dla techniki PAPI walking route door to door – badania na społecznościach lokalnych (warstwowanie per dzielnica)
Realizujemy badania terenowe wg prób
Wrocław N-830
Poznań N-670
Warszawa – N-1390
Aglomeracja katowicka (promień 30 km) – N – 2700
Kraków N- 910
Łódź N- 1160

Uwagi dot. warstwowania próby badawczej per dzielnica dla wybranych miast z wykorzystaniem techniki zbierania danych CATI.
1. Brak reprezentatywnego pokrycia bazy vs populacja abonentów Polski/ niepełność bazy (abonenci z umów + pre-paid). Liczba rekordów w bazach dostarczanych przez brokerów nie przekracza 15% populacji abonentów; bazy zazwyczaj pochodzą z akcji marketingowych, konkursów, itp.
2. Brak możliwości dotarcia do respondentów per dzielnica/ ulica ze względu na niedoskonałość baz budowanych przez brokerów

Badania organizacyjne

Dział badań organizacyjnych specjalizuje się w badaniach:
  • Badania kompetencji pracowniczych – stanowiska kierownicze i specjalistyczne metodą AC/DC
  • Badania kompetencji pracowniczych – stanowiska sprzedażowe - metodą AC/DC, testy kompetencyjne, 360 stopni P. Warda, wywiady jakościowe, testy stanowiskowe
  • Badania stylów kierowania w organizacji - kwestionariusz KSK
  • Badania postaw pracowniczych (motywacja)
  • Badania skuteczności systemów finansowych w organizacji
  • Badania skuteczności struktury organizacyjnej vs. uwarunkowania rynkowe
  • Ewaluacji programów szkoleniowych / implementacji zmian organizacyjnych