Nieuczciwa rekrutacja

Informacja dla osób zainteresowanych współpracą w charakterze tajemniczego klienta.
Informujemy, iż firma Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o., akronim „CeBRiS” do celów rekrutacyjnych korzysta tylko i wyłącznie z autoryzowanych adresów poczty elektronicznej info@cebris.pl lub biuro@cebris.pl
Jeżeli otrzymaliście z państwo prośbę o przesłanie swoich danych z innego adresu poczty elektronicznej, przykład poniżej link http://www.cebris.pl/wp-content/uploads/Próba-wyłudzenia-danych-uwaga.pdf
oznacza to, że osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy w sposób nieuprawiony i nielegalny, podszywając się pod naszą spółkę próbuje wyłudzić państwa dane osobowe. Wszelkie próby wyłudzeń danych prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej dzialprawny@cebris.pl
Prosimy o zachowanie należytej ostrożności
Z poważaniem
Zarząd Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o.