Agencja badania rynku CeBRiS Sp. z o. o.

Adres: ul. Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław

Biuro czynne od pon- pt w godz. 09: 00-17:00
Problem badawczy/ metodologia badawcza: 535 77 12 17
Dział HR: 503 95 85 75
E-Mail: info (at) cebris.pl
Jeżeli posiadasz adres poczty w domenie swojego przedsiębiorstwa np. info@firmax.pl wyślij zapytanie na adres: info@cebris.pl
Jeżeli posiadasz adres poczty (at) gmail.com wyślij zapytanie na adres: cebriswroclaw@gmail.com
www: www.cebris.pl

Agencja badania rynku CeBRiS Sp. z o. o. została utworzona w roku 2010 na podwalinach firmy Centromax-Trading, która od roku 2001-2010 specjalizowała się w budowie i zarządzaniu kanałami sprzedażowymi dla usług płatnych telewizji komercyjnych, operatorów telekomunikacyjnych czy Internetu. Pierwotnie spółka posługiwania się pełną nazwą Centrum Badań Rynkowych i Społecznych Sp. z o. o., jednakże ze względu na zbyt długą nazwę przeszliśmy do akronimu CeBRiS Sp. z o. o. W roku 2011 miejsce oddziałów regionalnych biur sprzedażowych (Warszawa, Poznań, Gliwice, Trójmiasto) zastąpiły odziały ankieterów dedykowanych do badań terenowych. Od samego początku istnienia firmy główna siedziba CeBRiS znajduje się we Wrocławiu. Główną działalność spółki stanowią badania marketingowe, analizy rynku, doradztwo strategiczne czy wsparcie działów marketingu od strony badań – pomiarów skuteczności. Jako jedna z nielicznych agencji badań rynku specjalizujemy się w realizacji badań terenowych na terenie całej Polski tj. w każdej miejscowości powyżej 5000 mieszkańców. Dzięki sieci partnerów jesteśmy w stanie zrealizować projekty badań marketingowych w większości państw Europy, czy Azji.

Od samego początku funkcjonowania agencji badania rynku kładziemy bardzo wysoką jakość na źródła danych (rzetelność dot. baz danych, czy miejsca zamieszkania respondenta). Dodatkowo kluczowi kierownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów wg metodyki brytyjskiej Prince 2®. Od roku 2010 do dzisiaj (marzec 2024) nasze SLA w dostarczeniu projektów na czas wynosi 100% na 390 projektów.

Poniżej prezentujemy nasze specjalizacje wg kategorii tematycznych:

Badania marketingowe

Tutaj badamy, mierzymy rezultaty działań działów marketingowych, efekty promocji, to wszystko na co oddziaływała marka Zamawiającego czy kolokwialnie mówiąc przedsiębiorstwo. Od samego początku największy udział w badaniach marketingowych stanowią: badania marki, badania znajomości marki, badania wizerunku marki, badanie rekomendacji marki, badania efektywności ekonomicznej kampanii reklamowej (ROAS), badanie skuteczności kampanii reklamowej (GR). W drugiej grupie badań z mniejszym udziałem procentowym mamy: testy produktów (od core value po opakowania), testy reklam, testy czytelności ulotek, testy RTB (reason to believe), testy C2A (call to action), badanie lokalizacji nośnika reklamowego, testy U&A. W trzeciej grupie badań marketingowych plasują się: badania ekwiwalentu reklamowego (AVE), zamiennie badania sponsoringu czy też badania eyetracking z użyciem aparatury TOBI np. do badania nawigacji w sklepie meblowym. W zależności od klienta zamawiającego badania marketingowe wykorzystujemy gotowe (akademickie wskaźniki ilościowe oraz jakościowe), jak i wskaźniki opracowane lub dopracowane przez nas

Badania rynku

Drugą kategorią badań realizowanych przez naszą agencję badania runku są badania rynku. Pomimo, iż większość specjalistów stosuje tą nazwę zamiennie z badaniami marketingowymi to niestety jest to inny typ badań. Tutaj naszym celem jest pomiar zachowań uczestników rynku; od rynku detalicznego po rynek B2B. Tyle definicji rynku ilu klientów. Dla jednych będzie to sektor gamingowy (wąskie IT), dla innych produkcja płodów rolnych, czy odbiorcy hurtowi betonu prefabrykowanego. Badania rynku nie ograniczają się tylko do pomiaru zachowań. Interesują nas twarde wskaźnik z danych historycznych np. GUS, raporty giełdowe. W przypadku braku dostępności danych na rynku należy dane pozyskać z „pierwszej ręki” np. w formie wywiadów telefonicznych czy bezpośrednich. W badaniach rynku największy udział mają: badania popytu i przyczynowości trendów sprzedażowych , badania udziałów rynkowych, wskaźnik C3/C4, mapy zasięgów, badania wskaźnika saturacji/ penetracji/ kanibalizacji rynków, badania wartości rynków , badania chłonności rynkubadania preferencji rynku wobec towarów/usług, badania segmentacyjne, wyodrębnienie grup strategicznych, analizy uwarunkowań projektów

Badania rynkowe w naszym przypadku rozumiemy jako badania rynków sprzedażowych/ zbytu ze względu na podział albo geograficzny albo ze względu na formę np. sprzedaż tradycyjna, sprzedaż hurtowa, e-commerce. Nasze ramy definicyjne wynikają tylko i wyłącznie z zapytań klientów np. proszę o wycenę badania rynkowe dla odbiorców kosmetyków profesjonalnych – salony fryzjerskie albo cyt.. proszę o wycenę badania rynkowego dla sprzedaży asortymentu w Albanii. Bez względu na formułę zapytania, nas jako badaczy interesuje zbadanie konkretnego rynku od A do Z pod kątem baterii wskaźników i dostarczenie czytelnych i realnych do wdrożenia rekomendacji klientowi zamawiającemu badanie rynkowe.

Analizy strategiczne

Analizy strategiczne wg nas powinny stanowić fundament – bazę dla wszystkich innych badań. Dla kogo ten typ analiz? Dla każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na analizie aktualnej strategii rynkowej czy marketingowej pod kątem jej aktualności, efektywności ekonomicznej. W skrócie – analizujemy strategię klienta pod kątem celów Zarządu albo pisząc precyzyjniej czy Zarząd realizuje cele Akcjonariuszy. Możemy też mieć casus, gdzie Zarząd jest przekonany, iż przedsiębiorstwo realizuje cele wg planów krótko i długoterminowych a okazuje się, że ani Dział Sprzedaży ani Dział Marketingu nie do końca wiedzą gdzie okręt płynie. Analizy strategiczne pomimo, iż są kluczowe dla „być albo nie być” dla podmiotu chcącego liczyć się na rynku nie stanowią dużego udziału rynkowego wśród realizowanych badań. Ten typ analiz zamawiają tylko klienci świadomi błędów jakie mogą być popełniane przez ich przedsiębiorstwo. Z drugiej strony tylko ten nie popełnia błędów kto nic nie robi.

Badania klientów

Stanowią bardzo duży udział wśród zamówień w ogóle. Jeżeli napiszemy, że możemy badać klientów na wszelkie sposoby to nie będzie to przesada. W tego rodzaju badań koncentrujemy się zawsze na preferencjach oraz uwarunkowaniach tychże preferencji. Tutaj zawsze musimy dostarczyć klientowi odpowiedzi na obowiązkowe pytania tj. Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego? i z kim? Praktycznie więcej pytań nie potrzeba w ankiecie. Oczywiście wyjątek stanowią wyrafinowane analizy segmentacyjne grup klienckich czy tworzenie profilów klientów w oparciu o kryteria psychologiczne (np. percepcja ryzyka, temperament), kryteria geograficzne (np. miejsce zamieszkania wg gmina wiejska vs miejska), kryteria ekonomiczne (np. dochód gospodarstwa domowego), czy pozostałe kryteria społeczno-demograficzne. W przypadku badania klientów B2B projekt ilościowy realizowany jest w oparciu o dane sprzedażowe, dane pod kątem zatrudnienia, obrotu, zysku netto – to wszystko definiujemy razem z klientem na wejściu. Charakter zmiennych na wejściu, natura problemu z klientami będą determinowały dobór metodologii badawczej, narzędzi czy wielkości próby, czy techniki zbierania danych.

Badania konkurencji

Realizujemy z wykorzystaniem danych wtórnych (Desk Research) oraz danych pierwotnych (z pierwszej ręki). W przypadku profesjonalnego badania konkurencji nie obędzie się bez zastosowania minimum 3 źródeł danych dla wybranych aspektów pod kątem którym będziemy analizować konkurencję. Dla przykładu; jeżeli interesuje nas badane konkurencji działów handlowych sklepów e-commerce powiedzmy w branży – sprzęt/ osprzęt do siłowni to nie wystarczy dokonać analizy kilkunastu sklepów pod kątem asortymentu i cen z samych stron. Po pierwsze takie badanie nie będzie miało charakteru reprezentatywnego dla rynku sklepów e- commerce dla tej branży; po drugie nawet jeżeli spełnilibyśmy warunek 1 i badanie zostanie zrealizowane na próbkowaniu spełniającym rygory statystyczne to nadal jest to jedno źródło danych. Mało tego tylko naiwny badacz założy że nie ma różnic cenowych między cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Badanie konkurencji tego typu to minimum trzy źródła danych tj. źródło nr 1 Desk Research, źródło nr 2 – badanie myster email lub mystery calling i źródło nr 3 – wywiady z klientami konkurencji. W obrębie każdego danych pamiętajmy o minimum pod kątem obserwacji (wywiadów/ pomiarów/ wizyt). Oczywiście można badać konkurencję na jednej, czy dwóch płaszczyznach, ale w dłuższej perspektywie takie podejście się nie sprawdzi. Z doświadczenia rekomendujemy badanie konkurencji pod kątem minimum pięciu obszarów kompetencyjnych. Jeżeli mamy znaleźć mocny punkt – wagę to i też musimy znaleźć słaby punkt – przeciwwagę. W rezultacie powinniśmy otrzymać mapę z matrycą kompetencji konkurenci a na niej nasze miejsce.

Badania opinii społecznej

Na pierwszy rzut oka proste, miłe i przyjemne ale czy na pewno? Wyobraź sobie, że jesteś ankieterem terenowym i drugi tydzień z rzędu pukasz do drzwi od 16:00 i zadajesz te same pytania. Słyszysz „nie, dziękuję” albo „nie mam czasu” . Nie zawsze spotykamy uśmiechniętych ludzi w drzwiach. Podobnie jest w czasie akcji ankieterskich w sklepach, czy marketach. Czy zatem badania opinii społecznej są wykonalne? Tak, wszystko zależy od predyspozycji ankietera, jego poziomu przygotowania i codziennych szkoleń. Podobnie jak w przypadku badań opinii społecznej przez telefon, ankieterzy są szkoleni każdorazowo do projektu. Nie ma takich samych badań opinii społecznej, problematyka badania opinii społecznej zależy od klienta; raz będzie to badanie dla partii czy formacji politycznej np. preferencji wobec kandydata, zaś za innym razem – badanie postaw społecznych pod kątem inflacji, poczucia bezpieczeństwa w kraju czy preferencji wobec nowej inwestycji komercyjnej w mieście. Wywiad bezpośredni door to door czy wywiad telefoniczny są technikami zbierania danych cenionymi przez klientów, który kładą nacisk na bardzo wysoką jakość danych, a co za tym idzie wnioski na poziomie strategicznym

Opisz nam problem badawczy, a my znajdziemy rozwiązanie!!!